Státní úřady a instituce

Info-Prerov.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Olomoucký okres Přerov

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Přerov"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Odbor cizinecké policie Olomoucký kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Přerov, U výstaviště 3183/18 - +420 974 761 829

Státní plavební správa - plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Přerov, Bohuslava Němce 640/2 - +420 581 250 911, +420 581 250 944

Katastrální pracoviště Hranice - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí, možnost nahlížení do katastru a pořizování pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

Hranice, Čechova 183 - +420 581 658 015

OSSZ Přerov - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Přerov, Bayerova 732/1 - +420 581 277 111

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Přerov, Smetanova 2017/4 - +420 581 277 773, +420 731 621 322

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Hranice, Purgešova 1399/6 - +420 581 698 972, +420 950 155 612

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Přerov, Wurmova 606/2 - +420 581 292 935

Okresní soud v Přerově

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Přerov, Smetanova 2016/2 - +420 581 279 111